Meny

Kvalitet og erfaring

(17.10.2017)
sharp

Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) stiller krav om systematikk og dokumentasjon i HMS-arbeidet. En vanlig måte å løse dette på er å jevnlig kartlegge tilstanden i virksomheten, følge opp de forhold som krever utbedring eller forslag til forbedringer som kommer inn.

Av og til vil det også være behov for ekstern kompetanse for nærmere kartlegging og opplæring. Det er viktig at HMS-arbeidet dokumenteres, og at en her velger det omfang og metode som gjør dette arbeidet på en mest mulig effektiv måte.

Oppbygging og drift av HMS-system

(17.10.2017)

Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) stiller krav om systematikk og dokumentasjon i HMS-arbeidet. Det varierer hvorledes dette løses. En kan ha egne system som ivaretar HMS-arbeidet eller integrere det i...

Les mer

Årlig gjennomgang av HMS-systemet

(17.10.2017)

I tillegg til den jevnlige oppfølging (for eksempel vernerunder, personalmøer osv.) må virksomheten, minst en gang i året, foreta en mer omfattende gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet og vurdere om det fungerer i praksis. Kravet følger...

Les mer

Yrkeshygiene / Risikovurdering

(17.10.2017)

En overordnet risikovurdering gir bedriften, avdelingen eller prosjektet en oversikt over kjente risikoforhold og hvilken fare hver av derepresenterer. Enkelte ønsker en overordnet helserisikovurdering med fokus på faren forsykdom oghelseplager....

Les mer

Leie en HMS-leder

(17.10.2017)

Har virksomheten et midlertidig behov for en HMS-leder i virksomheten eller behov for jevnlig å kunne holde kontakt med en HMS-rådgiver for bistand i HMS-arbeidet. Ta kontakt for mer informasjon og eventuelt avtale. Oppgaver som HMS-ansvarlig...

Les mer

Oversikt produkter og tjenester

(17.10.2017)

Produkter MAX System MAX System er et WEB-basert kvalitets- og internkontrollsystem som kan bygges sammen med ulike moduler avhengig av hva som skulle ønskes. Under etablering får bedriften tilgang til en erfaren rådgiver som tilpasser...

Les mer