Meny

Effektivt og brukervennlig

(20.09.2017)
sharp

Med WEB-baserte løsninger for kvalitets- og internkontrollsystemer er det større muligheter for å få orden og kontroll på HMS-arbeidet. Vi er forhandler av kvalitets- og internkontrollsystemet MAX System. Med fagmodulen MAX HMS får en raskt på plass et HMS-system tilpasset din bedrift.

HMS1 AS er gjennom sitt samarbeid med Spine AS og MAX System AS utvikler og systemleverandør av WEB-basert programvare. Vårt fokus er hele tiden på det som gir smarte løsninger, effektivitet og brukervennlighet.

Bevar-HMS for boligselskap

(17.10.2017)

Bevar-HMS er et WEB-basert HMS-system som hjelper et hvert boligselskap til å ivareta kravene til Internkontroll. Vi vet at det sjelden er to boligselskap som er helt like. Derfor skreddersys innholdet i programmet til det enkelte boligselskap....

Les mer

MAX HMS

(17.10.2017)

MAX HMS er en tilpasset versjon av MAX System. Løsningen bidrar til at både ansatte og ledelse i en virksomhet blir kjent med og på en effektiv måte kan etterleve de plikter og ansvar de har innen helse, miljø og sikkerhet i henhold til lover og...

Les mer

MAX System

(17.10.2017)

MAX System er et WEB-basert kvalitets- og internkontrollsystem. Mange ønsker i dag gode løsninger for eksempelvis en HMS-håndbok, KS-håndbok, Driftshåndbok eller Personalhåndbok. Felles for alle er at de skal være lett tilgjengelig og lette å holde...

Les mer