Meny

Kurs og opplæring

(28.08.2017)
sharp

Opplæring er et virkemiddel for å heve kunnskapen blant virksomhetens ledelse og ansatte og en viktig del av det systematiske HMS-arbeidet. I lovverket knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) stilles det en del krav til opplæring.Vi skreddersyr gjerne opplæringen slik at virksomheten får mest mulig igjen for den tiden som investeres.


Kurs som bl.a. tilbys er:

  • Grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud og arbeidsmiljørepresentanter
  • HMS-kurs for ledere (§ 3-5 i AML)
  • Trening i gjennomføring av vernerunder
  • HMS-arbeid i praksis (hvordan dekke kravene og samtidig få det til å fungere på en enkel og god måte)
  • Byggherreforskriften
  • Helsefare ved sveising
  • Brukerkurs i MAX System og MAX HMS

Ved interne kurs kan innhold og lengde i stor grad tilpasses de behov som måtte være nødvendig. Dette gjelder kun de kurs som ikke er ment å tilfredsstille særskilte krav eller retningslinjer for en bestemt type godkjenning, sertifisering etc.

Ta kontakt for mer informasjon om hvilke kurs vi kan tilby, gjennomføring og tilbud.