Meny

Oppbygging og drift av HMS-system

(17.10.2017)

Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) stiller krav om systematikk og dokumentasjon i HMS-arbeidet. Det varierer hvorledes dette løses. En kan ha egne system som ivaretar HMS-arbeidet eller integrere det i virksomhetens øvrige styringssystemer dersom en har slikt.

Uansett er det viktig å holde fokus på risiko (fare/belastninger), aktivitet og handling i oppbygging av et HMS-system. Brukervennlighet og tilgjengelighet er også to områder som krever oppmerksomhet for å sikre et levende system som blir brukt av både ledelse og ansatte.

Ta kontakt for mer informasjon og eventuelt avtale.