Meny

Årlig gjennomgang av HMS-systemet

(17.10.2017)

I tillegg til den jevnlige oppfølging (for eksempel vernerunder, personalmøer osv.) må virksomheten, minst en gang i året, foreta en mer omfattende gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet og vurdere om det fungerer i praksis.

Kravet følger av forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 punkt 8.

Ta kontakt for mer informasjon og eventuelt avtale.