Meny

Yrkeshygiene / Risikovurdering

(17.10.2017)

En overordnet risikovurdering gir bedriften, avdelingen eller prosjektet en oversikt over kjente risikoforhold og hvilken fare hver av de representerer. Enkelte ønsker en overordnet helserisikovurdering med fokus på faren for sykdom og helseplager.  

Av og til kan en komme i situasjoner der det vil være enten hensiktsmessig eller lovpålagt å gjennomføre en nærmere undersøkelse av arbeidsmiljøet. Det kan være seg lydforhold i virksomheten (støy) som nærmer seg eller overstiger hørselskadelig og derfor skal kartlegges. Det kan være behov for kartlegging av støv, stoffer eller gasser som finnes i arbeidsatmosfæren eller forhold knyttet til inneklima. Om en skal velge en kartlegging i form av måling eller annen type metode vil avhenge av det enkelte tilfelle.

Vi har erfaring med kartlegging og risikovurdering av ulike typer fysiske, kjemiske og biologiske forhold.