Meny

MAX System

(17.10.2017)

MAX System er et WEB-basert kvalitets- og internkontrollsystem. Mange ønsker i dag gode løsninger for eksempelvis en HMS-håndbok, KS-håndbok, Driftshåndbok eller Personalhåndbok. Felles for alle er at de skal være lett tilgjengelig og lette å holde oppdatert. I tillegg etterspørres verktøy for registrering, oppfølging, påminnelse og rapportering av ulike typer saker. 

MAX System gir anledning til å bruke systemet på ulike måter med ulikt innhold og funksjonalitet.


I dag tilbys følgende tilpasninger:

 

MAX HMS

 

Løsning for å ivareta kravene til helse, miljø og sikkerhet. Løsningen skreddersys den enkelte bedrift. Er du en SMB-bedrift, ta kontakt og du kan ha et HMS-system som er svært lett å bruke i løpet av noen få dager.

 

 

MAX Pluss

 

Er en løsning der det er større anledning til å integrere leverandørs og bedriftens eget innhold og programvare.

 

 

MAX Eiendom

 

En løsning som tillater en eiendomsforvalter å kunne betjene flere eiendommer på samme tid i en felles løsning samtidig som hver av eiendommene har sitt eget HMS-system. Dette gir mulighet for at nye eiendommer kan legges til porteføljen, samt at ny forvalter ved overdragelse av en eiendom kan få tilbudet om å overta digital versjon av HMS-systemet.

   


Ta kontakt for mer informasjon.