Meny

Bevar-HMS for boligselskap

(17.10.2017)

Bevar-HMS er et WEB-basert HMS-system som hjelper et hvert boligselskap til å ivareta kravene til Internkontroll. Vi vet at det sjelden er to boligselskap som er helt like. Derfor skreddersys innholdet i programmet til det enkelte boligselskap. For at dette skal gjøres på en forsvarlig måte, må alle boligbyggelag som distribuerer programmet til sine boligselskap være sertifisert via NBBL.

  1. Ønsker mer informasjon og demonstrasjon av Bevar-HMS 
  2. Se mer informasjon om Bevar-HMS og Internkontroll

Pålogging boligselskap: http://bevarhms.no
Pålogging boligbyggelag: http://bbl.bevarhms.no

I videoen nedenfor forklares bruken av programmet Bevar-HMS. 

 

For å se video på hele skjermen - velg knappen lengst til høyre.

Programmet er utviklet i regi av Storbybolig AS og ble lansert i 2010. I dag er det mange boligselskap rundt om i hele landet som benytter seg av programmet. For å få tilgang til Bevar-HMS som boligselskap må en henvende seg til sitt boligbyggelag. Som boligbyggelag henvender man seg til A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Programmet er utviklet i samarbeid med Spine AS.